EN

ހައުސްތައް

މޭނާ

މިއީ މި މަދަރުސާގައި އޮންނަ ތިން ހައުސްގެ ތެރެއިން އެއް ހައުސްއެވެ. މި ހައުސް އަށް ނަން ދެވިފައި މިވަނީ މިރަށުގައި އޮންނަ މޭނާ ތަކުރު ވަލަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.

ވޭލާ

މިއީ މި މަދަރުސާގައި އޮންނަ ތިން ހައުސްގެ ތެރެއިން އެއް ހައުސްއެވެ. މި ހައުސް އަށް މިނަން ދެވިފައި މިވަނީ އެވޭލާ ޒަމާނަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.

މަލިން

މިއީ މި މަދަރުސާގައި އޮންނަ ތިން ހައުސްގެ ތެރެއިން އެއް ހައުސްއެވެ. މި ހައުސް އަށް ނަން ދެވިފައި މިވަނީ މަލިން މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. އެއީ މިރަށުގައި ތަޢުލީމު ފައްޓަވައިދެއްވި ބޭފުޅާ ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ.